Stichting de Kap / Platform Ertoe doen

65 keer bekeken 0 reacties

Door samenwerking worden de eigen kwaliteiten van vrijwilligersorganisaties en initiatieven verbonden met wat er in de samenleving nodig is. Hulpvragers en vrijwilligers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en worden door middel van een warme match (persoonlijk gesprek) aan elkaar verbonden. Op organisatieniveau streven we ernaar om van elkaar te leren en versterken we elkaar door samen te werken.

Wat we doen

Het platform vrijwilligersorganisaties is een samenwerkingsverband van organisaties en initiatieven die vrijwillige ondersteuning bieden in de thuissituatie. De vrijwilligersorganisaties en initiatieven zijn actief binnen de gemeente Apeldoorn. Het platform komt twee keer per jaar fysiek bijeen en gebruikt de website als een instrument voor dynamische samenwerking.

Hoe kun je meedoen?

https://www.ertoe-doen.nl/vrijwilligers/vrijwilliger-worden

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen