Bedrijf & Samenleving

Bedrijf & Samenleving werkt samen met het bedrijfsleven en geeft invulling aan de verschillende MVO doelen. Bedrijf & samenleving hanteert hier de sustainable development goals van de VN. Wanneer we met elkaar aan deze doelen werken maken we met elkaar meer impact en wordt de wereld socialer.

Bedrijf & Samenleving focused zich op de volgende goals:

  • economische zelfstandigheid en eerlijk werk
  • goed onderwijs
  • goede gezondheid en welzijn
  • iedereen is gelijk

In samenwerking met onze bedrijfspartners werken we aan deze (sustainable develeopment) goals. 

Daarnaast denken we uitaard graag mee met u over de invulling van de andere goals.

Op welke manier maken we gezamenlijk impact? Dit doen we samen met onze partners uit het bedrijfsleven die lid zijn (of willen worden) van ons maatschappelijk platform van, voor en door ondernemers!  

Onze projecten brengen verschillende werelden bij elkaar, zodat er meer begrip onderling ontstaat.

Diensten/producten:

Mentorproject jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die het niet zelfstandig redden in onze maatschappij (en thuis niet de ondersteuning ontvangen die nodig is) werken samen met een mentor uit het bedrijfsleven toe naar economische zelfstandigheid. Bedrijf & Samenleving heeft voor deze jongeren ook de verschillende woonprojecten.

Mentorproject Kids voor leerlingen van groep 8 die ondersteuning nodig hebben om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken.

WerktWerkt! inwoners van Haarlem vinden in dit project ondersteuning op een passende wijze om zo terug te keren op de arbeidsmarkt. Dit doet Bedrijf & Samenleving met de menselijke maat!

Werknemersvrijwilligersdagen Bedrijf & Samenleving organiseert voor uw werknemers een mooie teamdag bij een goed doel naar keuze. Je inzetten voor de lokale omgeving bevordert de teamgeest en geeft een goed gevoel.

Beursvloer Haarlem is een jaarlijks evenement, waar lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, met als doel om matches te sluiten. Het draait om vraag en aanbod , net als op de gewone beursvloer, alleen wordt er hier gehandeld met gesloten beurs. Oeroude ruilhandel dus, jij hebt iets (over) dat ik kan gebruiken en je krijgt er ook iets voor terug.

Track The Talent Iedereen verdient een kans, dus als je niet weet wat je wilt later, biedt Track The Talent kansen om dit te ontdekken. Bedrijf & Samenleving  werkt met verschillende (middelbare) scholen samen. Bedrijven ontvangen kleine groepjes leerlingen, geven een rondleiding in het bedrijf maar laten vooral zien welke mogelijkheden/ beroepen er mogelijk zijn.

Maatschappelijk ontbijt wordt één keer per jaar georganiseerd waarbij we met onze partners, burgemeester en wethouders ontbijten in Haarlem. Onze partners worden in het zonnetje gezet en Bedrijf & Samenleving neemt de partners mee in de impact die we met elkaar in het desbetreffende jaar hebben gemaakt.

Voor meer uitleg neem een kijk op onze website www.bedrijfensamenleving.nl

 

Afbeeldingen

Good Busy

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen