de Kap

We zetten ons in voor een stad waar we elkaar helpen en iedereen mee kan doen. Want dat laatste is ook in Apeldoorn niet vanzelfsprekend! Meer mensen dan je denkt hebben dagelijks hulp of zorg nodig en komen niet in aanmerking voor professionele zorg en kunnen geen beroep doen op familie of vrienden

We koppelen mensen die hulp of zorg nodig hebben aan Apeldoorners die graag wat voor een ander willen doen. Een paar uurtjes kunnen soms een wereld van verschil maken in het leven van een ander. Daarnaast ondersteunen we mensen in Apeldoorn en omliggende dorpen die langdurig zorgen voor een familielid of vriend. Iets vrijwillig voor een ander doen is mooi. Samen krijgen we heel wat voor elkaar!

Jaarlijks bieden meer dan 600 vrijwilligers hulp en ondersteuning. Samen pakken zij meer dan 2000 hulpvragen aan. Vrijwilligers komen op bezoek, brengen hulpvragers naar het ziekenhuis, knappen tuintjes op, doen boodschappen en gaan er samen op uit. Ook ondersteunen vrijwilligers partners, kinderen of ouders van mantelzorgers, zodat zij er even tussenuit kunnen of de handen vrij hebben voor andere verplichtingen. Dat doen we samen met andere organisaties.

Bij de Kap staan zo’n 7000 mantelzorgers ingeschreven, waarvan meer dan 500 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Er zijn veel verschillende mantelzorgers, van mantelzorgers met een partner met dementie of NAH tot ouders met een zorgintensief kind. We ondersteunen met informatie en advies, gesprekken en themabijeenkomsten. We maken het mogelijk onderling ervaringen uit te wisselen. Ook ondersteunen we bedrijven en organisaties om mantelzorgvriendelijk te werken.

Afbeeldingen

Good Busy

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen