Arboplicht of niet?

Standpunt

Vereniging NOV stelt zich op het standpunt dat goede arbeidsomstandigheden op een natuurlijke manier geïntegreerd moeten zijn in het vrijwilligersbeleid van organisaties. Daarvoor is blijvende aandacht voor het onderwerp noodzakelijk. Omdat de overheid een groot belang aan het vrijwilligerswerk toekent, ligt ook daar een verantwoordelijkheid om organisaties te informeren en te ondersteunen bij het arbo-beleid.

Toelichting

In overleg met de leden is bepaald; vrijwilligersorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers. Dat betekent geenszins dat Vereniging NOV op welke manier dan ook het belang van goede arbeidsomstandigheden wil bagatelliseren, maar het kan eenvoudiger dan met de verplichtingen binnen de arbo-wetgeving. Zonder de arbo-wetgeving is het burgerlijk wetboek leidend. Dit schrijft voor dat alle organisaties zorg moeten dragen voor goede arbeidsomstandigheden. Per 15 maart 2005 hebben vrijwilligersorganisaties vrijstelling van Arbo-regels.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen