Asielzoekers en vrijwilligerswerk

Standpunt

Ook asielzoekers moeten de mogelijkheid hebben zich maatschappelijk in te zetten door vrijwilligerswerk te doen. De 'inkleuring' van het vrijwilligerswerk is zowel voor organisaties als asielzoekers belangrijk.

Toelichting

Sinds oktober 1997 is het asielzoekers wettelijk toegestaan om deel te nemen aan vrijwilligerswerk binnen Nederlandse organisaties. Asielzoekers krijgen hierdoor kansen om bijvoorbeeld hun eigen netwerken te vergroten en het integratieproces te bevorderen. Organisaties hebben belang bij het beter afstemmen van activiteiten en diensten op nieuwe vragen uit de eigen veelkleurige leefomgeving, juist ook omdat groepen met verschillende culturele achtergronden een beroep op hen doen. Daarnaast staat de Nederlandse samenleving bekend als een Civil Society met een hoge participatiegraad in het vrijwilligerswerk. Meedoen aan vrijwilligerswerk door asielzoekers is daarom een belangrijke kennismaking met de Nederlandse samenleving.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen