Instellingssubsidie

Standpunt

Het geheel afhankelijk zijn van instellingssubsidie, zeker als die door één subsidiegever verstrekt wordt, is geen situatie die vrijwilligersorganisaties moeten nastreven.

Toelichting

Een zekere mate van onafhankelijkheid dwingt organisaties scherp te blijven op de eigen positie en plaats in de samenleving, waardoor ze interessant blijven voor nieuwe leden en vrijwilligers. Over het algemeen is het gezond voor organisaties om de eigen broek op te houden, mits de organisaties beschikken over basismiddelen om te blijven voortbestaan. Deze middelen kunnen afkomstig zijn uit contributie of beperkte instellingssubsidie.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen