Maatschappelijke stage

Standpunt

De inzet van scholieren in de samenleving onder verantwoordelijkheid van de school moet worden gestimuleerd. Scholen moeten hun leerlingen de mogelijkheid bieden om binnen het onderwijsprogramma een maatschappelijke stage te doen. Vereniging NOV was geen voorstander van een wettelijk verplichte maatschappelijke stage, maar was nog meer tegen de niet beredeneerde afbraak ervan.

Toelichting

Maatschappelijke inzet is een onderdeel van de Nederlandse samenleving. Het hoort er gewoon bij. Scholen die leerlingen voorbereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij hebben de plicht in het lesprogramma een onderdeel op te nemen waarin de kennismaking met de maatschappij centraal staat. Door zich maatschappelijk in te zetten onder begeleiding van de school, krijgen leerlingen competenties mee die belangrijk zijn voor hun maatschappelijk functioneren. Maatschappelijke stage kan een investering zijn om ook in de toekomst over voldoende vrijwilligers te kunnen blijven beschikken. Jongeren hebben vaak een gekleurd beeld van de het vrijwilligerswerk (het is saai, betreft voornamelijk de zorg etc.). Wanneer ze kennismaken met vrijwilligerswerk dat aansluit bij hun belevingswereld, raken ze vaak enthousiast. De discussie rond maatschappelijke stage gaat vaak over het al dan niet verplichten. Vrijwilligerswerk is immers onverplicht. Daarbij zitten organisaties niet te wachten op ongemotiveerde leerlingen die vrijwilligerswerk moeten doen. Een zekere mate van stimulans van scholen is dan ook noodzakelijk. Evenals een vorm van keuzevrijheid. Het is uiteraard aan de school om dit zelf in te vullen en organisaties zullen daarmee om moeten gaan. De discussie of dit vrijwilligerswerk is, staat buiten kijf omdat het om onbetaalde  maatschappelijke inzet gaat. De maatschappelijke stage onderscheidt zich van de werk- of leerstage door de doelstelling, die gericht is op kennismaking met de maatschappij.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen