Nut en noodzaak (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Standpunt

Voor organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, minderjarigen en mensen met een beperking) is het goed een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan hun vrijwilligers te vragen. Een VOG alleen is echter niet genoeg. Organisatie kunnen ook andere preventieve maatregelen nemen (zie www.inveiligehanden.nl). Ook voor andere, niet-doelgroep gebonden, taken is het goed om na te denken of een VOG noodzakelijk is, bijvoorbeeld als ze te maken hebben met geld of vertrouwelijke informatie.

Daarom staat Vereniging NOV op de volgende standpunten:

  1. Een VOG moet voor alle vrijwilligers gratis zijn. 
  2. Ook als een VOG niet gratis is, moeten vrijwilligersorganisaties de verantwoordelijkheid pakken om in ieder geval voor het werken met kwetsbare doelgroepen een VOG van hun vrijwilligers te verlangen en die voor hen te vergoeden.

Toelichting

Hoewel een Verklaring Omtrent Gedrag geen garanties biedt voor het voorkomen van (seksueel) ongewenst gedrag, zijn er een aantal voordelen aan het gebruik ervan:

  1. Mensen met een veroordeling of indicatie van de politie kunnen niet zo maar aan de slag bij jouw organisatie.
  2. Het vragen van een VOG geeft een signaal hoe serieus de organisatie veiligheid en goed gedrag neemt. Dat weert ongewenste mensen. Het kan bovendien aanleiding zijn om gedragscode en omgangsregels binnen de organisatie (nog eens) te bespreken en beter te verspreiden.

Voor een aantal vrijwilligers is de VOG al gratis, lees meer op www.gratisvog.nl.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen