Toegankelijkheid

Standpunt

Voor het behoud en versterken van het vrijwilligerswerk is toegankelijkheid van vrijwilligersorganisaties essentieel. Iedereen moet kunnen participeren in het vrijwilligerswerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders specifieke kwaliteiten.

Toelichting

Vrijwilligerswerk is in principe werk dat door iedereen gedaan kan worden. Het valt niet uit te sluiten dat vrijwilligers op hun kwaliteiten beoordeeld worden. De ene vrijwilliger is beter geschikt voor een bepaalde klus dan de andere. Ook zullen er functies zijn waarvoor specifieke kwaliteiten vereist zijn. Dit hoeft echter niemand uit te sluiten. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten die ingezet kunnen worden. Uitsluiting mag alleen plaatsvinden op grond van schendingen van gedragscodes of de normale algemeen geaccepteerde omgangsnormen.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen