Vrijwilligerscontract

Standpunt

Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties, maar ook vrijwilligers moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid zijn hierbij ondersteunend. In een contract kunnen onderlinge afspraken worden vastgelegd.

Toelichting

Kenmerkend voor de vrijwillige inzet is dat het gedaan wordt voor anderen. Hieruit volgt automatisch dat er afspraken gemaakt moeten worden. Voor organisaties is het van belang een mate van zekerheid te hebben dat het werk ook wordt gedaan. Maar een contract is niet alleen van belang voor de organisatie. Ook vrijwilligers zijn erbij gebaat. In een contract staan niet alleen hun plichten, maar hun rechten. Denk hierbij aan de onkostenvergoeding, deskundigheidsbevordering, aansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden en de inspraak- en klachtenregeling. Het vastleggen in een contract bevordert de rechtsgeldigheid.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen