Vrijwilligerswerk door werknemers

Standpunt

NOV ziet de opkomst van werknemersvrijwilligerswerk als een positieve ontwikkeling. Echter blijft de keuze om dit te faciliteren bij het bedrijf liggen. Werknemersvrijwilligerswerk moet geen verplichting worden, maar een keuze van het bedrijf.

Toelichting

Voor bedrijven ligt hier een grote kans om naast hun economische doelstellingen ook hun maatschappelijke gezicht te laten zien. Voor sommigen voldoet het werknemersvrijwilligerswerk niet aan de criteria van vrijwilligerswerk omdat er wel loon wordt doorbetaald. Vanuit het oogpunt van de (vrijwilligers)organisatie is wel degelijk sprake van vrijwilligerswerk omdat deze er kostenloos extra inzet bij krijgt. Daarbij speelt de motivatie die zo kenmerkend is voor het vrijwilligerswerk een grote rol.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen