Privacyverklaring Good Busy

Als je onze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Vereniging NOV - Good Busy
Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA in Utrecht
E-mail: goodbusy@nov.nl 
Telefoon: 030 - 2307195

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze heb of zijn voor je bij je profielregistratie opgegeven.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze community/website

Je kunt je profiel aanvullen met extra persoonsgegevens. Als je dat doet, worden deze ook verwerkt. Dit zijn de gegevens die je extra kunt opgeven: (mobiel) telefoonnummer, titel, geslacht, eventuele opmerkingen, woonadres, postadres en gegevens over de organisatie waar je werkzaam bent (naam, vestiging, functie, expertise, werkdagen). Ook kun je een profielfoto uploaden (Leuk, dan zien we ook wie je bent!) Je kunt je profielgegevens altijd wijzigen.

Let op! Bij aanmelding is je profiel standaard zichtbaar voor ingelogde gebruikers en zijn je e-mailadres en je profielfoto openbaar. Ingelogde gebruikers kunnen je taggen in opmerkingen.

Je kunt zelf je instellingen aanpassen aan jouw wensen:

 • Wel/niet ontvangen van nieuwsbrieven
 • Wel/niet ontvangen van service email
 • Wel/niet ontvangen van email updates. Je ontvangt updates over nieuwe of gewijzigde informatie als je een pagina bent gaan volgen.
 • Wel/niet genoemd kunnen worden in reacties
 • Wel/niet zichtbaar maken van je profiel voor andere ingelogde gebruikers
 • Wel/niet openbaar maken van e-mailadres
 • Wel/niet openbaar maken van telefoonnummer
 • Wel/niet openbaar maken van profielfoto

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die je hier opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. Het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers.
 2. Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
 3. Om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen.
 4. Voor de afhandeling van je aanvraag tot informatie.
 5. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden.
 6. Het optimaal laten functioneren van dit platform.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om je persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 1. Je hebt toestemming gegeven.
 2. Je werkt voor een lidorganisatie en bent redelijk belanghebbende, bijvoorbeeld omdat je contactpersoon bent.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over je voorkeuren worden bewaard totdat je deze gegevens wijzigt of totdat je je profiel verwijdert. Ook wordt je profiel verwijderd als het niet meer nodig is voor het doel van dit platform (kunnen we ons niet voorstellen!).

Leverancier van de Software van dit platform is Mett

De software van het platform is niet van Vereniging NOV, maar van een derde partij: Mett. Wij hebben met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Je rechten 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heb je het recht om ons te vragen om inzage van en rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens die wij voor hetplatform verwerken (blijft een raar woord). Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht ons om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijzen we je op je recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens die wij voor dit platform verwerken. (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen