Inzet van expertise - KWINK groep

Onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep uit Den Haag werkt niet alleen aan maatschappelijke vraagstukken voor klanten, maar ook voor vrijwilligersorganisaties. Bill van Mil, Fritzi Reijerman en collega’s zetten hun kennis en expertise in om die organisaties te helpen met advies.

Bij KWINK hebben ze allerlei vormen van maatschappelijke inzet al eens uitgeprobeerd. Volgens Bill van Mil, partner en mede-oprichter, is de organisatie al vanaf de oprichting bezig geweest met het bijdragen aan initiatieven die iets moois proberen te bereiken en die daarvoor wat kennis, geld of hulp nodig hebben. “In het begin droegen we vooral bij met sponsoring.” Later is het team zich bij wijze van teambuilding zelf gaan inzetten bij een aantal projecten. “Dat was leuk als teamactiviteit en ondertussen konden we ook nog mensen helpen. Zo zijn we met mensen uit de geestelijke gezondheidszorg een dag op pad geweest en hebben we een kinderboerderij opgeknapt.”

Impact Matters

Toen ze kennismaakten met Impact Matters, een organisatie die kennis uit het bedrijfsleven koppelt aan ideële organisaties, ging het roer om. Volgens Fritzi Reijerman, medior adviseur bij KWINK, past deze manier van maatschappelijke betrokkenheid goed bij het bedrijf. “We hebben een bepaalde expertise in huis die voor veel organisaties waardevol is. Die specifieke kennis en kunde is een schaars goed. Ik denk dat onze werknemers een groot gevoel van toegevoegde waarde ervaren, omdat ze mensen iets geven wat ze zelf niet hadden gekund. Uiteindelijk zijn onze collega’s wel denkers en vinden we het prettig om bezig te zijn met vraagstukken.” De aanvragen vanuit Impact Matters komen terecht bij Fritzi, die er vervolgens collega’s bij zoekt. “Ik zoek iemand die kan, wil en al meer ervaren is en ernaast plaatsen we een junior adviseur voor wie het leerzaam is bij het traject betrokken te zijn en die op die manier ervaring kan opbouwen.”

Kennis en expertise

Een van de projecten waar Fritzi zelf bij betrokken is geweest, was die van de MON€Y SCHOOL. Deze organisatie uit Amsterdam biedt jongeren financiële kennis, plezier en zelfvertrouwen op het gebied van geld. “De organisatie wilde graag kunnen aantonen dat zij impact realiseren in de maatschappij en weten welke invloed zij uitoefenen als organisatie. Via een bepaalde methode hebben we inzichtelijk kunnen maken welke bijdragen hun activiteiten leveren.”
Ook Bill ziet de toegevoegde waarde voor de organisaties waar de collega’s van KWINK bij helpen. “Er zijn veel projecten waar we ook prima de handen uit de mouwen zouden kunnen steken, maar dat kan in principe ook door anderen gedaan worden. Terwijl we bij de projecten die we via Impact Matters doen, echt onze specifieke kennis en expertise kunnen inzetten. Zo’n organisatie zou dat anders gewoon niet laten doen, omdat het financieel niet kan.”

In het klooster

Hoewel de werkzaamheden voor de vrijwilligersprojecten niet veel verschillen van de reguliere werkzaamheden van de KWINKcollega’s, voelt het toch anders, volgens Fritzi. “De context en de dynamiek van de opdracht is anders. Het is wat informeler en sowieso is de organisatie aan wie we advies geven altijd blij met de hulp.”
Recent hebben een aantal collega’s een opdracht voor de Stichting Dominicanenklooster Huissen afgerond. “De activiteiten van de stichting zijn in de loop van de jaren veranderd en zij wilden graag weten of de organisatievorm waarin ze zaten nog wel bij ze paste. De collega’s die zich over dit project hadden ontfermd hebben een nacht in het klooster doorgebracht, om wat meer gevoel te krijgen bij de organisatie. Zoiets extra’s is dan toch wel bijzonder.”
In tegenstelling tot de teambuildingsprojecten die ze eerder deden, waarbij ze meteen resultaat zagen van hun inzet, is het effect van hun inzet minder direct zichtbaar maar wel veel waardevoller, ziet Bill. “Er is niet dezelfde dag een concreet eindresultaat, maar ik denk dat hetgeen we nu doen voor zo’n organisatie waardevoller is dan dat wij ergens gaan helpen met schilderwerk. Dat neemt niet weg dat ook zoiets belangrijk en leuk kan zijn trouwens.”
Wie de indruk krijgt dat de denkers van KWINK echt alleen maar met hun hoofd bezig zijn, heeft het mis. Ze zijn net een week met zijn allen naar Gent geweest, voor een week vol gezelligheid en sociale activiteiten. Ook dat vinden ze leuk.

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen