Drie valkuilen van bedrijfsgiften in natura en medewerkers-vrijwilligerswerk

2320 keer bekeken

Waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, onstaan mooie verbindingen. Het is echter goed te beseffen waar je als bedrijf op moet letten om te zorgen dat de impact zo groot mogelijk is. In dit artikel bespreken we drie valkuilen.

Deze valkuilen komen uit het onderzoek ‘Geven in Nederland’, dat al sinds 1995 loopt. Het is een macro-economisch overzicht van filantropie door huishoudens, nalatenschappen, bedrijven, fondsen en goededoelenloterijen. In de 14e editie is het geefgedrag onderzocht tijdens de coronacrisis (2020-2021) door dr. Stephanie Koolen-Maas en dr. Dick de Gilder.

Valkuil 1: Mismatch met behoeften 

Het is niet altijd zo dat wat bedrijven kunnen en willen geven aan maatschappelijke organisaties van waarde is voor de ontvangende partij. Het kan gebeuren dat vrijwilligers die hun diensten aanbieden namens hun bedrijf mogelijk niet over de juiste beschikbaarheid, vaardigheden of kennis beschikken om de maatschappelijke organisatie de ondersteuning te bieden waaraan het behoefte heeft.  Of zijn de goederen die een bedrijf kan doneren niet van directe waarde voor een maatschappelijke organisatie.
Het afwijzen van een gift van een bedrijf kan soms moeilijk zijn omdat daarmee ook toekomstige giften en donaties vanuit hetzelfde bedrijf op het spel kunnen komen te staan. Zo blijkt dat vooral medewerkersvrijwilligerswerk vaak kan leiden tot additionele giften of kan een gift van een bepaald bedrijf leiden tot giften door andere bedrijven. Omdat maatschappelijke bedrijven het bedrijf niet willen afwijzen, maken zij de eigen behoeftes soms ondergeschikt aan die van het bedrijf. Zij kunnen dan akkoord gaan met een gift in natura of tijd, die op dat moment eigenlijk niet voorziet in hun behoeften.

Valkuil 2: Additionele kosten

Giften van bedrijven in natura of tijd kunnen ook additionele kosten met zich meebrengen. Maatschappelijke organisaties geven aan dat samenwerkingspartners zoals bedrijven zich niet altijd realiseren welke complexiteit giften in natura en in tijd met zich meebrengen. Denk hierbij aan kosten voor het transport en het vergroten van de opslagcapaciteit, maar ook aan de additionele kosten voor materiaal en catering en de personeelskosten om medewerkersvrijwilligerswerk te organiseren en te begeleiden. Een goed georganiseerde vrijwilligersactiviteit vereist de nodige voorbereiding en planning binnen de maatschappelijke organisaties. Ook tijdens de activiteit moeten vrijwilligers opgevangen worden en ondersteund worden – zeker wanneer een grote groep vrijwilligers in één keer de klus komt klaren. Deze additionele kosten worden niet altijd gefinancierd door het bedrijf, waardoor de maatschappelijke organisatie hier verantwoordelijkheid voor draagt. 

Valkuil 3: Reputatieschade 

Er is ook een risico op reputatieschade voor maatschappelijke organisaties indien het bedrijf plotseling negatieve publiciteit genereert, betrokken blijkt te zijn bij schadelijke activiteiten of opereert in een discutabele industrie (bijvoorbeeld alcohol, tabak of olie). Uiteraard lopen bedrijven ook het risico op reputatieschade wanneer de maatschappelijke organisatie negatief in de publiciteit komt.
Dit aanvullend onderzoek binnen Geven in Nederland 2022 impliceert niet dat bedrijven niet zouden moeten geven aan maatschappelijke organisaties. Daarentegen informeert het bedrijven en maatschappelijke organisaties over de mogelijke consequenties die geven door bedrijven met zich meebrengt en biedt dit inzicht mogelijkheden om de valkuilen te verminderen of te overkomen. Het is belangrijk dat bedrijven en maatschappelijke organisaties een gelijkwaardige dialoog aangaan om te achterhalen waar de daadwerkelijke behoeften liggen en in welke mate het bedrijf hieraan een bijdrage kan leveren. Chris Jarvis behandeld de eerste twee valkuilen in een online webinar die de moeite waard van het volgen is. Zijn oplossing? In gesprek gaan met de maatschappelijke organisatie over hun behoeften en alle kosten die bij medevrijwilligerswerk komt kijken goed in kaart brengen en als bedrijf op je nemen.

 Wil je meer weten over bedrijfssponsoring en giften? Ben je onder andere benieuwd naar hoeveel bedrijven bijdragen aan de samenleving via sponsoring en giften? Hoeveel zij geven, aan welke doelen en op welke manier? En wil je weten wat bedrijven beweegt om te besluiten tot sponsoring en giften? Geven in Nederland 2022 is online beschikbaar via www.geveninnederland.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen