Een ander soort rijkdom bij de Voskamp Groep

3374 keer bekeken

Met medewerkers maatschappelijke waarde realiseren en inzetten voor kwetsbaren in de samenleving, dat is onderdeel van het MVO-beleid van de Voskamp Groep, vertelt Hans van Es, directie-adviseur MVO en duurzaamheid. Het heeft nu al tot heel mooie resultaten geleid, weet hij mede uit eigen ervaring.

De vertaling van prachtige ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar concreet beleid: dat is waar Hans zich het afgelopen half jaar onder andere mee bezig heeft gehouden. ‘Teruggave aan de maatschappij’ is één van de zes thema’s die onder het nieuwe beleid vallen. De andere zijn duurzame mobiliteit, duurzame gebouwen, afvalreductie, afvalscheiding en circulariteit, een eerlijke productlijn en een sociaal arbeidsklimaat. “We hadden al langer de ambitie om duurzamer te gaan werken. Naast het maken van winst, wat een bedrijf altijd doet, wilden we ook meer verantwoordelijk nemen voor een beter milieu en een betere wereld en maatschappij en onze manier van werken erop inrichten.”

Vanuit de motivatie van de medewerkers

Een van de concrete acties die daaronder valt, is de jaarlijkse Voskamp Doet Dag. “Een dag per jaar zetten we ons gezamenlijk in op de plekken waar onze bedrijven zitten. We doen dit in samenwerking met Stichting Present die de projecten aanbiedt. Het gaat hierbij om kwetsbare groepen in de samenleving die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.” De Voskamp Doet Dag gebeurt op basis van vrijwilligheid. “Het is niet gedwongen, maar deelname is op initiatief van de medewerker zelf. We stimuleren wel dat mensen deelnemen. Zo heeft dit jaar 10% van de medewerkers meegedaan en willen we naar 40% over vijf jaar.” In juni was de eerste editie waarbij 53 medewerkers dertien projecten hebben uitgevoerd. “Er is onder andere gewandeld met dementerende ouderen en er zijn tuinen opgeknapt van mensen die dat zelf om welke reden dan ook niet kunnen. Zelf was ik bij een dagbestedingslocatie voor meervoudig verstandelijk beperkte mensen. Ik was heel erg onder de indruk van de enorme belasting voor het zorgpersoneel en ook hoe ze aangaven dat kleine dingen gedurende de dag, zoals een glimlach, het voor hen de moeite waard maakte.”

Een wezenlijk resultaat

Naast zijn eigen ervaringen, hoort Hans ook hoe anderen de Voskamp Doet Dag hebben beleefd. “Collega’s in Amsterdam hadden bij een vrouw een verwaarloosde achtertuin opgeknapt. In het begin was de bewoonster wat argwanend en stelde zich erg teruggetrokken op. Gedurende de dag ging de schroom er bij alle partijen een beetje af. Ze dronken samen thee en betrokken de vrouw bij het tuinieren. Zo’n opgeknapte tuin is een wezenlijk resultaat dat echt betekenis heeft voor iemand. De bewoonster gaf aan dat ze nu eindelijk de kinderen uit de buurt in haar tuin durfde te laten spelen. Het ging niet alleen om de tuin, maar ook effect van de tuin: er kon meer sociale interactie komen tussen haar kinderen en de buurtgenootjes. De medewerkers vonden het prachtig dat zij daaraan hadden bijgedragen.”

Aandacht voor de impact

Voor de ervaringen van medewerkers na de Voskamp Doet Dag wordt in teamoverleggen ruimte gemaakt. “We vinden het belangrijk dat ze hun ervaringen en gevoelens kunnen delen. Na die eerste dag kwamen mensen heel enthousiast en onder de indruk terug. De waardering die ze kregen voor hun inzet vonden ze heel prettig. Ook zagen ze hoe noodzakelijk het steuntje in de rug was. Sommige mensen komen niet vanzelfsprekend in aanraking met kwetsbare mensen en dan kan zo’n dag ook confronterend zijn. Het is goed om aandacht te hebben voor de impact die iemand voelt. Al die ervaringen willen we graag terugbrengen in de organisatie. Niet alleen vanwege de persoonlijke ontwikkeling en groei van de betreffende medewerkers, maar ook om collega’s te laten zien hoe waardevol het is om aan zoiets deel te nemen.”
Naast de sociale en persoonlijke impact voor de medewerkers en de mensen voor wie ze zich inzetten, is tevens de onderlinge samenwerking tussen mensen die als team zoiets doen belangrijk en dat is goed voor het bedrijf, vindt Hans. “Je wordt er als mens en bedrijf rijker van. En dat is niet het soort rijkdom dat in geld uit te drukken is.”

Meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.
Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen