5 trends in vrijwilligerswerk en corporate social impact

959 keer bekeken

De wereld van corporate social impact en medewerkersvrijwilligerswerk is continu in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals meer aandacht voor mens, milieu en samenleving en meer behoefte aan zingeving onder werknemers klinken ook in deze wereld door. Hoe speel je daarop in?

Op basis van diverse onderzoeken heeft Good Busy 5 belangrijke ontwikkelingen op een rij gezet die interessant zijn voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  • Medewerkersbetrokkenheid als sleutelfactor voor het stimuleren van social impact: Vrijwillige inzet door medewerkers wordt steeds meer gezien als belangrijke factor om social impact te maken. Dit leidt tot meer nadruk op vrijwilligersprogramma's voor medewerkers
  • Groeiende nadruk op diversiteit en inclusie: Vrijwillig inzetten door medewerkers biedt kansen om op het gebied van diversiteit en inclusie meer aandacht te vragen en onderling begrip te stimuleren.
  • ESG vormt brede basis in bedrijven: Bedrijven stellen steeds ambitieuzere doelen op het gebied van duurzaamheid. MVO-beleid, waaronder ook betrokken ondernemen valt, wordt steeds belangrijker.
  • De strijd om tijd en talent: Er is een strijd om talent gaande vanwege de historisch krappe arbeidsmarkt, ook met betrekking tot vrijwilligerswerk.
  • Meer inzet van tech-oplossingen: bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het nog beter meten en verwerken van analyses met betrekking tot social impact.

Wil je meer weten over deze trends en ontwikkelingen en welke onderzoeken hieraan ten grondslag liggen, download het gehele rapport hieronder.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen