Social return en vrijwilligerswerk hand in hand

Veel bedrijven krijgen in hun werkzaamheden voor overheids- of (semi)publieke instellingen te maken met een social return verplichtingen. Een waardevolle manier om naast de opdracht ook op sociaal gebied een bijdrage te leveren. Dat kan op diverse manieren en een van die manieren is (en wellicht wist je dat nog niet) vrijwilligerswerk via jouw bedrijf. Lees hier meer over de kansen van social return en medewerkersvrijwilligerswerk. 

 

Wat is social return

De Rijksoverheid wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. Dat betekent dat iedereen uitzicht heeft op werk en inkomen. Het principe van social return is dat (semi)publieke opdrachtgevers als voorwaarde stellen dat opdrachtnemers, naast het uitvoeren van de reguliere opdracht, ook iets terugdoen op maatschappelijk vlak. Daarbij ligt de focus op het vergroten van de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar kan ook ruimte gegeven worden aan andere invullingen van een maatschappelijke bijdrage.

(Bron: PIANOo)

 

 


Maatschappelijke activiteit als social return

Binnen social return bestaat de mogelijkheid om social return in te vullen in de vorm van een maatschappelijke activiteit. Dat wordt door de diverse publieke instellingen op een verschillende manier vormgegeven en gewaardeerd. Zo gebruikt de ene een bouwblokkenmethode, terwijl een andere instelling kiest voor maatwerk. 

Veel overheden zoeken bij de invulling van deze maatschappelijke activiteit naar een (toekomstige) verbinding met de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld minder eenzaamheid, verminderen van armoede of versterken van kansengelijkheid en latere arbeidsparticipatie/preventie zijn. Van gastlessen op scholen, het zijn van een mentor van een nieuwkomer of het zijn van een schuldhulpmaatje. 

“Het zou geweldig zijn als vrijwilligerswerk door bedrijven vaker beloond zou worden en ingezet kan worden als social return.” - Rik Jansen, coördinator SROI bij Sweco


Ga in gesprek

Per overheidsinstantie, gemeente of regionaal samenwerkingsverband wordt social return verschillend georganiseerd. Bijvoorbeeld bij een social return bureau, social return adviseur/makelaar/accountmanager of is het belegd bij WerkgeversServicePunt. Deze organisaties zijn nog niet allemaal ervaren met het invullen van social return in de vorm van een maatschappelijke activiteit, maar staan open voor het gesprek hierover. 


Meer weten over medewerkersvrijwilligerswerk

 

 

 


Zo doen andere bedrijven dat:

    Partners:     Movisie

    Cookie-instellingen