Wat we al wisten en ook uit onderzoek blijkt: MKB’ers geven veel tijd aan de maatschappij

Bijna 40% van het midden- en kleinbedrijf besteedt tijd aan maatschappelijke initiatieven. Daarnaast wil nog 6% er volgend jaar mee starten. Dat er zoveel enthousiasme en energie bij mkb’ers is om zich in te zetten voor de lokale samenleving is Good Busy erg blij mee.

We wisten al dat mkb’ers zeer betrokken zijn bij de samenleving en dat blijkt nu ook weer uit onderzoek naar de maatschappelijke waarde van het mkb, een initiatief van MKB-Nederland. Ondernemers zien voor zichzelf een grotere rol in de samenleving dan puur economisch. Bijna twee derde van de MKB-bedrijven doet veel meer dan alleen het runnen van hun onderneming. Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de mkb-bedrijven zich in meer of minder mate actief inzet voor de lokale gemeenschap. Ongeveer een vijfde van de MKB-bedrijven doet onder werktijd (wel eens) een gezamenlijke actie en stelt werknemers in de gelegenheid om vrijwilligerswerk onder werktijd te doen. Het onderzoek, uitgevoerd door Panteia, is hier geheel te lezen. We zetten de belangrijkste conclusies uit het onderzoek met betrekking tot geven in tijd.

Sociale betrokkenheid

De genoemde redenen om maatschappelijke organisaties en/of activiteiten in de regio te steunen met tijd en geld zijn vooral (sociale) betrokkenheid, de verbondenheid of binding met het dorp/omgeving, de leefbaarheid van het dorp of de regio. Ook de maatschappelijke verplichting (social return) om iets terug te doen voor de samenleving zet maatschappelijke acties in gang. Anderzijds wordt er aangegeven dat die sociale betrokkenheid ook van belang is voor het bedrijf zelf, namelijk vanwege bijvoorbeeld naamsbekendheid en de regionale arbeidsmarkt.

Geven in tijd, geld en middelen

De ondersteuning kan bestaan uit sponsorgelden, het beschikbaar stellen van middelen en een bijdrage in de vorm van uren van de ondernemer en de medewerkers. De meeste activiteit op het gebied van vrijwilligerswerk onder werktijd is te vinden in de zakelijk dienstverlening en het minst in detailhandel. De jaarlijkse totale sponsoring en waarde van de maatschappelijke inzet in uren door het mkb wordt geschat op €1,53 miljard euro. Op bedrijfsniveau betekent dit dat er voor ongeveer 5.000 euro aan ondersteuning is geboden, waarvan 2.100 euro aan sponsorgelden, 1.200 euro via het beschikbaar stellen van middelen en 1.700 euro via een bijdrage in de vorm van uren van de ondernemer en de medewerkers. 34% van de ondersteuning gebeurt dus in de vorm van uren.

Good Busy en mkb

Bedrijven geven hun tijd aan de (lokale) gemeenschap door gezamenlijke acties onder werktijd (18%) of door medewerkers de gelegenheid te geven om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen (21%). Daarnaast geeft 6% van de mkb-ers aan van plan te zijn komend jaar te starten met het geven van tijd aan maatschappelijke initiatieven. Good Busy werkt samen met mkb’ers en stelt kennis en inspiratie ter beschikking aan bedrijven die zich bezig (willen) houden met geven in tijd. Hieronder zie je een overzicht.

Wil je meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.

Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen