Over de Vrijwilligersprijzen

Samen maken we het verschil

De Nationale vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te waarderen. Mensen werken als vrijwilliger vanuit hun hart en vragen er niets voor terug. Dat is enerzijds bijzonder, anderzijds is het van elementair belang voor het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving. Veel mensen zijn zich er niet eens bewust van dat ze vrijwilligerswerk doen. Denk maar aan coaches, bardiensten op de sportclub die door menig Nederlander als vanzelfsprekend gedraaid worden. Of aan de overblijvers op de basisscholen en ga zo maar door. 

Met het waarderen van vrijwilligers en hun organisaties willen we de aandacht vestigen op de noodzaak en het nut van vrijwilligerswerk. Bovendien hopen we mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen te inspireren om  zich ook vrijwillig in te zetten voor de maatschappij. 

De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn onderdeel van Vereniging NOV. NOV behartigt de belangen van het vrijwilligerswerk in Nederland. 

 

 

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen