Wat zijn de voorwaarden?

Wie mogen er meedoen? 

 1. Dit is een prijsvraag voor Vrijwilligersorganisaties/-initiatieven en bedrijven en hun teams van (medewerkers) vrijwilligers. 
 2. Deelnemende initiatieven en organisaties hoeven geen rechtspersoonlijkheid te hebben. Bewoners-, burger- en wijkinitiatieven kunnen ook meedoen. 
 3. Per organisatie of initiatief mag je een vlog insturen. Organisaties die deel uitmaken van een koepel, mogen apart meedoen.  
 4. Deelnemende organisaties met een rechtspersoonlijkheid, niet zijnde vereniging of stichting, moeten desgevraagd medewerkersvrijwilligerswerkbeleid kunnen overleggen. 
 5. Ontvangen prijzen kunnen binnen rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, coöperaties, et cetera) naar eigen inzicht besteed worden voor het doel van de rechtspersoon. In geval een prijswinnaar geen rechtspersoon heeft, overlegt de organisatie van de Nationale Vrijwilligersprijzen met de winnaar op welke manier de prijs ten goede komt van het doel van het winnende initiatief.
 6. Inzendingen mogen niet kwetsend zijn voor anderen.
 7. De organisatie van de Nationale Vrijwilligersprijzen bepaalt of deelnemende organisaties en/of hun inzendingen voldoen aan de voorwaarden tot deelname. Over een eventueel besluit van de organisatie tot uitsluiting van deelname kan niet gecorrespondeerd worden. 
 8. Over het oordeel van de selectiecommissie en jury kan niet gecorrespondeerd worden.
 9. Als een aanmelding is geselecteerd door de selectiecommissie, blijft de bijbehorende film beschikbaar voor de website en publicatiedoeleinden van de Nationale Vrijwilligersprijzen totdat de aanmelder zelf de wens te kennen geeft het niet meer online te willen hebben.
 10. Als een organisatie genomineerd is, verwachten we dat de organisatie beschikbaar is voor opnames. De opnames vinden plaats in de periode van 15 maart 2024 tot en met 30 april 2024  en nemen ongeveer 1 hele dag in beslag. Wij doen ons best om zoveel mogelijk te plannen op dagen die voor de organisatie en presentator agenda-technisch uitkomen. Mocht de beschikbaarheid bij de organisatie niet mogelijk zijn in deze periode, dan behoudt de Nationale vrijwilligersprijzen het recht voor om een andere organisatie te nomineren.
 11. Aanmeldingen zonder de volgende gegevens dingen niet mee naar de prijzen:
  Naam organisatie
  Adres, Postcode en Plaats organisatie
  Naam contactpersoon
  Telefoonnummer contactpersoon
  E-mailadres contactpersoon
  Website organisatie
  Categorie
 12. De vlog mag niet langer zijn dan 1 minuut (60 seconden). Vlogs langer dan 1 minuut worden niet geaccepteerd.
 13. De winnaars maken na de uitreiking een korte vlog waarin aangegeven wordt wat er met de prijs gedaan is of nog wordt gedaan. 

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen