De bol.com Bollebozen

Lees hier hoe bol.com zit met de Bollebozen inzet voor het creëren van gelijke kansen voor kinderen in Nederland en België. Een interview met Evita Dupker, Projectmanager Duurzaamheid bij bol.com.

Op wat voor manier zetten medewerkers van jouw bedrijf zich vrijwillig in voor een maatschappelijk initiatief of goed doel?

De bol.com bollebozen is de gemeenschap van bol.com’ers, partners en maatschappelijke organisaties die bijdraagt aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen in Nederland en België door hen te helpen met het ontwikkelen van hun taal- en digitale vaardigheden.

Bol.com’ers kunnen zich op verschillende manieren inzetten voor maatschappelijke initiatieven rondom deze thema’s. Enerzijds kunnen zij vanuit hun rol meewerken aan het opzetten van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van taal- en digitale vaardigheden van kinderen, zoals de Dolfje Weerwolfje Leesquiz die alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen gratis konden ontvangen. Anderzijds kunnen zij zich op verschillende momenten in het jaar inzetten door middel van de vrijwilligersactiviteiten die door bol.com in samenwerking met partner NL Cares georganiseerd zijn. Deze vrijwilligersactiviteiten bestaan bijvoorbeeld uit het bouwen van een eigen app met kinderen, het maken van een “Blij Nederland” krant of het samen schrijven van verhalen over toekomstdromen.  

Waarom doen jullie dit als bedrijf?

Als winkel van ons allemaal staan we middenin de samenleving. We vinden dat iedereen daaraan mee moet kunnen doen, maar niet iedereen heeft hiervoor gelijke kansen. 10% van de volwassen Nederlanders en 15% van de volwassen Vlamingen is bijvoorbeeld laaggeletterd. 34% van de basisschoolleerlingen in Nederland haalt niet het gewenste leesniveau om mee te kunnen draaien in de samenleving. Niet goed kunnen lezen en schrijven leidt tot een grotere kans op het achterblijven op het gebied van digitale vaardigheden, terwijl deze in toenemende mate nodig zijn om mee te kunnen doen in de huidige samenleving. Op de lange termijn leiden achterstanden op taal- en digitale vaardigheden tot een kleinere kans op de baan of onderneming van je dromen. En die kans verdienen we allemaal!  

Als eerste online boekwinkel van Europa en als techplatform hebben we sinds 1999 veel expertise opgebouwd rondom taal- en digitale vaardigheden. Die kennis en kunde zetten we graag in om bij te dragen aan kansengelijkheid voor kinderen.

Wat zijn de opbrengsten?

In 2021 hebben ten minste 750 bol.com’ers samen ongeveer 2000 werkuren geïnvesteerd om meer dan 500 kinderen te helpen met het ontwikkelen van hun taal- en digitale vaardigheden. Naast ontwikkeling voor de kinderen levert dit ook trotse medewerkers op. Bol.com’ers willen impact maken. Zij geven aan trotser op bol.com te zijn wanneer ze tijd en ruimte krijgen om vrijwilligerswerk te doen.

In 2021 zijn er verder vanuit bollebozen-initiatieven 45.000 taalspellen en 20.000 zomerdoeboeken gedoneerd. Daarnaast doneren we standaard een deel van onze incourante voorraad en retouren aan goede doelen. Zo doneren we bijvoorbeeld maandelijks boeken aan de VoorleesExpress. En we ondersteunen verschillende maatschappelijke organisaties met kennis en middelen. 

Hoe pak je het precies aan en waar begin je?

We inventariseren eerst de behoeften van de medewerkers van bol.com: op welke manier kunnen en willen zij bijdragen aan het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden van kinderen in Nederland en België? Welke kennis en kunde kunnen zij inzetten? Hoeveel tijd willen zij hiervoor inzetten? Samen met NL Cares kijken we vervolgens naar de mogelijkheden waarop de bol.com’ers zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet om zo veel mogelijk impact te maken.

Hoe mobiliseer je je medewerkers?

Medewerkers mobiliseren zichzelf en elkaar. De bol.com’ers zijn erg intrinsiek gemotiveerd om impact te maken. Collega’s horen van elkaar hoe waardevol en leuk het is om een ochtend of middag met de kinderen aan de slag te gaan en schrijven zich in. Wij ondersteunen hierin door informatie over de vrijwilligersactiviteiten ruim van tevoren en op verschillende plekken naar buiten te brengen, zodat iedereen de tijd heeft om zijn of haar agenda leeg te houden of te maken.  

Wat zijn de geleerde lessen tot nu toe?

  • Ook online kun je kinderen prima helpen met het ontwikkelen van hun taal- en digitale vaardigheden. Covid-19 hoeft dus geen roet in het eten te gooien.
  • De activiteiten rondom het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden zijn niet alleen leerzaam voor de kinderen zelf, maar leiden vaak ook tot interessante vragen en waardevolle invalshoeken voor de vrijwilligers zelf.  Tips en tops voor andere bedrijven: wat hebben jullie zoal geleerd?

Tips en tops voor andere bedrijven: wat hebben jullie zoal geleerd?

  • Ga bij het opzetten van een vrijwilligersprogramma uit van de behoeften van je medewerkers: waar willen zij aan bijdragen?
  • Een goed partnerschap is het halve werk: NL Cares organiseert de vrijwilligersactiviteiten voor bol.com tot in de puntjes, waardoor de bol.com’ers zich voor de volle 100 procent bezig kunnen houden met hun eigen vrijwilligerstaken.
  • Ga bij het opzetten van een vrijwilligersprogramma uit van de behoeften van je medewerkers: waar willen zij aan bijdragen?
  • Een goed partnerschap is het halve werk: NL Cares organiseert de vrijwilligersactiviteiten voor bol.com tot in de puntjes, waardoor de bol.com’ers zich voor de volle 100 procent bezig kunnen houden met hun eigen vrijwilligerstaken.

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen