Waarderen van social return

Binnen social return bestaat de mogelijkheid om social return in te vullen in de vorm van een maatschappelijke activiteit. Bijvoorbeeld door het geven van gastlessen op scholen om jongeren te inspireren op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Maar ook het ondersteunen van armoedebestrijding kunnen bijdragen om mensen weer een stevige basis te geven om deel te nemen op de arbeidsmarkt of het mentoren van een nieuwkomer of een jongere. 

De waardering van deze inzet wordt door de verschillende publieke instellingen op een andere manier ingevuld. Zo gebruikt de ene instelling een bouwblokkenmethode, terwijl een andere bijvoorbeeld instelling kiest voor maatwerk. 

In de gemeente Rotterdam wordt bijvoorbeeld een bouwblokkenmethode gehanteerd (die per gemeente ook weer anders kan zijn). 

 

In de gemeente Amsterdam wordt het onderdeel maatschappelijke activiteiten door middel van maatwerk vormgegeven. Meer informatie over de manier waarop ze dat doen is ook in vogelvlucht in een blog op LinkedIn beschreven.


Meer weten over medewerkersvrijwilligerswerk

 

 

 Zo doen andere bedrijven dat:

    Partners:     Movisie

    Cookie-instellingen