Verkiezingsprogramma's Tweede Kamerverkiezingen 2021

Samen met de leden heeft Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen gelezen en doorgelopen op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen. Dit staat grotendeels los van de onderwerpen waar die vrijwilligers zich hard voor maken, want het vrijwilligerswerk gaat over praktisch alles in de maatschappij! Onderstaand overzicht geeft dus alleen in grove lijnen aan hoe een politieke partij het voorheeft met vrijwillige inzet. 

Vorm je eigen oordeel in 4 stappen!

 1. Lees de lees- en kijkwijzer hieronder
 2. Bekijk het overzicht
 3. Lees wat jouw partij(en) zeggen over vrijwillige inzet
 4. Lees onze standpunten

Lees- en kijkwijzer

In onderstaand overzicht, dat je ook als pdf kunt downloaden, zijn de eerste 4 punten héél kort samengevat de lobbypunten die Vereniging NOV met haar leden heeft geformuleerd. In onze position paper kun je uitgebreider lezen waar die echt voor staan. De andere onderwerpen hebben we uit de verkiezingsprogramma's zelf gehaald. Vanwege de verschillen in de standpunten is het belangrijk zelf te lezen wat de partijen te zeggen hebben en je eigen oordeel te vormen. Op alle onderwerpen hebben we onze eigen standpunten geformuleerd. Eén ding is zeker, bij groen hebben wij een goed gevoel. Lichtgroen biedt perspectief om in gesprek te gaan. Geel is een verhaal apart en die onderwerpen hebben we ook bij onze standpunten extra toegelicht. En rood? Tja, rood….

Klik op het plaatje om het overzicht in pdf te downloaden. Beneden aan deze pagina kun je per partij lezen wat er in het verkiezingsprogramma staat.

Afbeelding stemwijzer, klik om pdf te downloaden!

Download in pdf.

Mis je een partij?

Er doen maar liefst 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (Bron: Wikipedia). In bovenstaand overzicht missen JA21, BIJ1, Volt en Code Oranje; partijen die in de peilingen ook enig resultaat behalen. Bij BIJ1 (waardering), Volt (basisinkomen) en JA21 (vrijwilligers houden toezicht op welzijn grote grazers) hebben we nog iets over vrijwillige inzet kunnen herkennen. Graag nodigen we deze partijen ook uit om hun visie op vrijwillige inzet concreet vorm te geven. 

 

Standpunten Vereniging NOV

 1. Ondersteuning lokaal - Gemeentelijke bezuinigingen hebben de lokale ondersteuning van vrijwillige inzet uitgehold. NOV pleit voor een structurele landelijke regeling om een basisfunctie mobiliseren vrijwillige actie bij elke gemeente mogelijk te maken.
 2. Werknemersvrijwilligerswerk - Stimuleer werkgevers, ook in eigen voordeel, tot het mogelijke maken van werknemersvrijwilligerswerk. Sorteer daarbij voor op het prepensioen en geef als overheid het goede voorbeeld.
 3. Betrekken jongeren - Integreer vrijwillige inzet in alle opleidingen, behoud Maatschappelijke Diensttijd en ontlast jongeren die Maatschappelijke diensttijd willen doen.
 4. Duurzame verbinding - Blijf als overheid financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor investeringen in de toekomst van maatschappelijke inzet voor elkaar.
 5. Verhoging vrijwilligersvergoeding - Leuk gebaar, maar uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim tweederde van de vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt. 
 6. Steun aan initiatieven voor maatschappelijke onderwerpen - Bij tal van maatschappelijke problemen beschouwen partijen vrijwillige inzet als deel van de oplossing.  Op zich is dat  goed, maar wel erg willekeurig per partij voor welk onderwerp dat dan wel of niet geldt. Ook is niet altijd duidelijk wat dat aan ondersteuning van de vrijwillige inzet oplevert.
 7. Burgerschapsonderwijs - Essentieel als onderdeel in het onderwijs voor het betrekken informeren van de jeugd en één van de weinige plekken waar jongeren (in het mbo) over met maatschappelijke onderwerpen in contact komen. Voor Vereniging NOV is het vooral belangrijk dat ook (informatie over) vrijwillige inzet deel uitmaakt van het onderwijs.
 8. Leefbare wijken - Vrijwillige inzet speelt een belangrijke rol binnen leefbare wijken. Deze betrokkenheid van inwoners bij hun wijk verdient ondersteuning.
 9. Right to challenge - Daar waar inwoners willen moeten zij in staat gesteld worden om publieke functies te vervullen of maatschappelijk vastgoed over te nemen. Het gaat immers om hun dorp, wijk of buurt. Voor Vereniging NOV is het belangrijk dat het met name gaat over het beter kunnen vervullen van zo'n functie en niet goedkoper.
 10. Vrijwilligerswerk stimuleren - Verschillende partijen noemen dat ze vrijwilligerswerk willen stimuleren. De intentie is natuurlijk goed, maar moet in de rest van het programma dan wel goed gefundeerd worden.
 11. Drempels wegnemen - Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen. Ook moet het meer complexe (bestuurs)vrijwilligerswerk eenvoudiger of beter gefaciliteerd worden.  Het toenemend aantal wetten en regels is niet alleen belemmerend voor  het doen van vrijwilligerswerk ook wordt het voor vrijwillige bestuurders complexer. Activiteiten zijn aan meer regels gebonden en de aansprakelijkheid van bestuurders is toegenomen. Het wegnemen van drempels is in meerdere partijprogramma’s een terecht onderwerp.
 12. Burgerinitiatieven ondersteunen - Een burgerinitiatief is vaak de start van georganiseerd vrijwilligerswerk en biedt niet zelden verbreding naar actuele onderwerpen. Ondersteuning van vernieuwing van onderaf is van vitaal belang voor onze samenleving.
 13. Nieuwkomers - Bij een menswaardig bestaan hoort activiteit en vooral zingeving. Vrijwilligerswerk is een belangrijke vorm van zingeving en een goede kennismaking met onze samenleving.
 14. Geefwet (verbeteren) - Vrijwillige inzet organiseren is niet gratis. Het is goed als mensen geld kunnen schenken en dat kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen.
 15. Vrijwilligers binnen overheidsorganisatie - Vrijwilligerswerk binnen taken van de overheid, zoals politie, brandweer en reservistenzorgcorps, vraagt een genuanceerde kijk. De vrijwilligheid en motivatie van de vrijwilliger staan voorop. Instrumentele inzet van vrijwilligers voor of door overheidsbeleid vraagt om een goed werkend ethisch kompas. Dit ethisch kompas komt niet in alle partijprogramma’s goed naar voren.
 16. Afschaffing tegenprestatie - Het moeten leveren van een tegenprestatie wordt door een sommige bijstandsgerechtigden als positief ervaren. Maatwerk blijkt iedere keer weer een belangrijke voorwaarde waaraan moeilijk voldoen kan worden door gemeente, uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Vereniging NOV is geen voorstander van de verplichte tegenprestatie.
 17. Basisbaan, basisinkomen - Een basisinkomen kan mensen de rust, veiligheid en zekerheid geven om ook aandacht te geven aan vrijwilligerswerk, dat vaak minstens even waardevol is als betaald werk. Een basisbaan kan vrijwilligersorganisaties de ruimte geven om mensen langdurig mee te laten draaien. Vereniging NOV vindt beide principes op zijn minst wel een experiment waard.

 


Per partij, wat staat er in de programma's?

Lees hieronder per partij wat zij zeggen over vrijwillige inzet. Laat gerust een reactie of een stem achter als je een account hebt!

 • VVD

  2117 keer bekeken 2 reacties

  De VVD wil een strategische reserve van zorgmedewerkers die Nederland kan inzetten tijdens uitzonderlijke situaties. Lees meer over VVD

  0 (0 waarderingen)
 • PVV

  2240 keer bekeken 0 reacties

  Niets. Lees meer over PVV

  0 (0 waarderingen)
 • CDA

  2487 keer bekeken 0 reacties

  De belangrijkste opgave voor de politiek is volgens het CDA om de coöperatieve samenleving de ruimte te laten en voorrang en vertrouwen te geven. Die is van ons allemaal. Vrijwilligerswerk is geen sluitstuk van beleid. Lees meer over CDA

  0 (0 waarderingen)
 • D66

  2395 keer bekeken 0 reacties

  Nederland telt veel vrijwilligers die onmisbare taken vervullen voor hun medemens. Zij verdienen volgens D66 meer ondersteuning. Lees meer over D66

  0 (0 waarderingen)
 • 2050 keer bekeken 0 reacties

  Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, gelijke positie voor alle Nederlanders in ontvangen vrijwilligersvergoeding. Lees meer over GroenLinks

  0 (0 waarderingen)
 • SP

  2052 keer bekeken 0 reacties

  Vrijwilligerswerk blijft altijd vrijwillig en de tegenprestatie wordt afgeschaft. Lees meer over SP

  0 (0 waarderingen)
 • 1990 keer bekeken 0 reacties

  De PvdA wil de mensen voorop stellen en verbinding zoeken met mensen die zich verenigen. Lees meer over PvdA

  0 (0 waarderingen)
 • 2037 keer bekeken 0 reacties

  De ChristenUnie heeft het over de 20 hoopvolle keuzes en op 3 en 4 staan tijd voor het gezins- en familieleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg en het vertrouwen op de veerkracht van de samenleving en versterken van initiatieven van onderop. Lees meer over ChristenUnie

  0 (0 waarderingen)
 • 2085 keer bekeken 0 reacties

  Vrijwilligerswerk en mantelzorg tellen mee bij de berekening van het bruto binnenlands product als een positieve bijdrage aan onze welvaart. Lees meer over Partij voor de Dieren

  0 (0 waarderingen)
 • 2133 keer bekeken 0 reacties

  50PLUS wil dat gemeenten beleid en activiteiten ontwikkelen dat gericht is op leefbare wijken waarin sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen worden. Hier moeten financiële middelen voor vrij gemaakt worden. Lees meer over 50PLUS

  0 (0 waarderingen)
 • SGP

  2019 keer bekeken 0 reacties

  De SGP wil in ieder geval een gemeentelijke stimuleringsregeling voor structurele ondersteuning van álle vrijwillige inzet. De rol van vrijwilligerswerk voor het welzijn van mensen en het welvaren van de samenleving is van grote betekenis, ook al telt dat niet mee in rekenmodellen. Lees meer over SGP

  0 (0 waarderingen)
 • 1741 keer bekeken 0 reacties

  DENK komt met een basisbehoeftentoeslag, de afschaffing tegenprestatie en aandacht voor prachtwijken. Asielzoekers krijgen de gelegenheid om te participeren. Lees meer over DENK

  0 (0 waarderingen)
 • FvD

  2015 keer bekeken 0 reacties

  Eenzame ouderen ondersteunen door middel van lokale vrijwilligersprojecten, deelnemers aan goede doelenloterijen bepalen zelf naar welk goed doel de afdracht van hun inleg gaat, afschaffing van de schenkbelasting en verplichte bijdragen aan Buma Stemra, Reprorecht en jaarlijkse KvKregistratie. Lees meer over FvD

  0 (0 waarderingen)

  Partners:     Movisie

  Cookie-instellingen